Lần đầu có cảm giác phê pha đến như thế

Những ngày gần đây tự nhiên lại thấy cơ thể mình nó cứ khác thường. Không còn ẻo lả như trước nữa mà cực kì sung đến nỗi sự thèm tình dục cũng từ đó mà tăng theo. Liền hỏi vợ thử xem có vấn đề gì không vì em ấy là bác sĩ. Cô nàng không nói gì cả mà cúi xuống bú cu cho tôi thật lực, hình như nàng đã hiểu ra vấn đề mà đến cả tôi cũng không biết. Nhưng lúc đó chẳng nghĩ được gì nhiều vì cặc cứng lên với tốc độ rất nhanh. Lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình tuyệt vời như thế, cứ như là một bước lên mây vậy. Thậm trí ngay lập tức còn địt em ấy luôn trong khi lồn còn chưa ra ít nhớt nào nữa. Đéo hiểu bản thân mình đang bị cái gì nữa kinh khủng thật!