Hưởng thụ cơ thể tuyệt vời của Mika

275 views
|
Share

Đó là một cảm giác làm tôi in sâu đến tận bây giờ, đó là lần đầu tiên tôi được thịt một  em ngon như vậy. Tôi quen em ở một bữa tiệc lúc ấy chúng tôi đã va ánh mắt vào nhau ngay lúc ấy tôi đã đổ em mất rồi, lấy hết tự tin của tuổi 19 đến để làm quen em. Em nói với tôi là em cũng kết anh rồi vì con trẻ nên điều đầu tiên làm khi yêu nhau chỉ có cầm tay mà thôi, nhưng sau hai tháng khi yêu tôi đã hỏi em về chuyện tình dục, điệu cười của em khiến tôi hiểu một điều rằng thích thì nhích đương nhiên sao từ chối được.